Digi-Coach opleiding kwam voor Ploeger Logistics als geroepen

3 minuten lezen
Jul 4, 2024 9:08:54 AM

Dat Ploeger Logistics aan de slag moest met digitaliseren was duidelijk, maar wat ontbrak was een duidelijke strategie. Jürgen Volder vertelt hoe tijdens zijn opleiding tot Digi-Coach alles op z’n plek viel. “Het plan van aanpak dat ik op de laatste dag van de opleiding aan m’n mede-cursisten heb gepresenteerd, kon ik de volgende dag al toepassen.”

Op het gebied van digitalisering is er bij Ploeger Logistics nog allerlei ruimte voor verbetering, constateerde Jürgen Volder toen hij twee jaar geleden als business controller in dienst kwam. Daarvoor was hij business intelligence specialist bij een groot consultancybureau waar digitalisering al helemaal was ingebed in de organisatie. “Het viel mij op dat er in de logistiek veel met papier en Excel wordt gewerkt en dat data vaak handmatig worden overgetikt.” Dat maakt bedrijven in deze sector kwetsbaar, is hij van mening. “De wereld verandert, er is tekort aan personeel en de kosten lopen snel op. Als je dan als logistiek dienstverlener niet efficiënter wordt, ga je de strijd met concurrenten op den duur verliezen.”

“Mensen intrinsiek gemotiveerd houden, dat is het belangrijkste bij digitaliseren”

Aanjager van digitalisering

Bij Ploeger stond het onderwerp digitalisering al een tijdje op de agenda. “Het was helder dat we stappen moesten zetten, maar we kwamen maar moeilijk tot een strategie. Er werden leuke en mooie projecten benoemd, maar er was geen duidelijke focus. Het moet voor medewerkers duidelijk zijn waar je als bedrijf naartoe wilt en waarom.” Het moment dat hij via LinkedIn op de opleiding werd geattendeerd, kwam als geroepen. “Ik las dat je in de Digi-Coach opleiding de kennis krijgt aangereikt om binnen jouw bedrijf de aanjager van digitalisering en datagedreven werken te worden. Dat was precies wat ik zocht. Je leert een strategisch plan te maken en ook met weerstand bij medewerkers om te gaan.” Samen met Conrad Leegstra, IT-manager bij Ploeger, schreef hij zich in.

Artikel gaat verder onder de afbeelding.

Een man voor een vrachtwagen van het merk Mercedes, te zien aan de voorkant van de wagen. De man wijst naar zijn T-shirt, waarop staat 'Digital On'

Jürgen Volder van Ploeger Logistics: “Tijdens de Digi Coach-opleiding leer je begrijpen waarom mensen weerstand voelen”.

Digital readiness scan

Een tool die hij direct kon toepassen was de digital readiness scan. Deze vragenlijst kan door iedereen binnen een bedrijf worden ingevuld en geeft een beeld van hoe iemand tegen de digitaal-volwassenheid van het bedrijf aankijkt. “Mijn collega Conrad en ik hadden de scan al eens eerder ingevuld en daaruit kwam een vrij lage score. Als controller ben je nu eenmaal kritisch op data en ook als IT-manager kijk je anders naar processen dan collega’s van andere afdelingen.” Het leek hem interessant om ook de leden van het MT de scan te laten invullen en wat bleek: hun scores lagen hoger en ook verschilden deze onderling van elkaar. “Dan heb je een basis om het gesprek aan te gaan. Niet om uit te maken wie er gelijk heeft, maar om samen op één lijn te komen over waar het grootste verbeterpotentieel zit.”

Plan van aanpak

De conclusie was dat ‘de factor mens’ bij Ploeger als eerste aan bod moest komen. Volder: “Op het gebied van processen en systemen gebeurt er al redelijk veel bij ons, dus het leek ons verstandig om daarnaast de digitale vaardigheden van mensen op niveau te krijgen.” Geïnspireerd door het ADKAR*-model uit de opleiding, ontwikkelde hij een plan van aanpak waarin alle facetten van veranderingsproces worden afgedekt. Dit varieert van awareness creëren bij mensen door de noodzaak van digitaliseren te benoemen, en het aanwakkeren van enthousiasme door inspirerende verhalen te vertellen tot het aanbieden van gerichte trainingen en het implementeren van een digitale verbetercultuur.

Opleiding biedt handvatten

De Digi-Coach opleiding die Volder volgde beslaat drie werkdagen en wordt meerdere keren per jaar aangeboden. “Ik kan de opleiding echt van harte aanbevelen. Het bood mij precies de handvatten die ik nodig had om digitalisering binnen het hele bedrijf te laten landen en iedereen mee te krijgen. Het gaat namelijk vooral om de intrinsieke motivatie van medewerkers. Wat je wilt, is dat ze zich bij alles wat ze doen afvragen: ‘Kunnen we deze handeling digitaliseren en efficiënter maken zodanig dat ik als persoon meer toegevoegde waarde kan leveren?’ Zover zijn we nog niet bij Ploeger, maar we hebben wel de route bepaald. De Digi-Coach opleiding heeft daar zeker bij beholpen.”

*ADKAR is een raamwerk voor verandermanagement dat gericht is op het individu en uit 5 stappen bestaat: Awareness, Desire, Knowledge, Ability en Reinforcement

Meer weten over de Digi-Coach opleiding?

Als Digi-Coach word je in jouw bedrijf de aanjager van digitalisering en data gedreven werken. De eerste Digi-Coaches zijn inmiddels geslaagd, meld je ook aan!

 

Krijg e-mail notificaties